بهترین آهنگهای Cosmic Gate

Artist: Cosmic Gate Title: Cosmic Gate Top Musics Released: 2016 Bitrate: 320 kbps Style: Electronic, House, Progressive, Trance, Electro گروهی دو نفره از کشور آلمان، با نام های کلایس و استفان ، اولین آشنایی آنها در سال 1997 در شهر کلن آلمان بود و همان موقع گروه دروازه کیهانی را تشکیل دادند…ثمره تشکیل گروه آنها … Continue reading بهترین آهنگهای Cosmic Gate