Armadaآهنگ آپلیفتینگ ترنسآهنگ پروگراسیو ترنسآهنگ ترنسآهنگ وکال ترنس

A State Of Trance Classics Full

Artist: VA
Label: A State Of Trance
Released: 2006-2015
Bitrate: 320 kbps, Unmixed
Style: Electronic,Trance, Progressive, Vocal, Uplifting
Size: 7 GB


ابتدا تمامی پارتها را دانلود نمایید سپس با استفاده از این نرم افزار همه پارتها را بسچبانید، طریقه کار با نرم افزار ساده است، شما اولین پارت را از طریق کلید اتصال فراخوانی میکنید و بقیه پارتها نیز دنبال آن متصل میگردد و در آخر یک فایل نهایی درست میشود

Mega


 

 

Album List:
2006 – A State Of Trance Classics (The Full Unmixed Versions)

2007 – A State Of Trance Classics Vol. 2 (The Full Unmixed Versions)

2008 – A State Of Trance Classics Vol. 3 (The Full Unmixed Versions)

2009 – A State Of Trance Classics Vol. 4 (The Full Unmixed Versions)

2010 – A State Of Trance Classics Vol. 5 (The Full Unmixed Versions)

2011 – A State Of Trance Classics Vol. 6 (The Full Unmixed Versions)

2012 – A State Of Trance Classics Vol. 7 (The Full Unmixed Versions)

2013 – A State Of Trance Classics Vol. 8 (The Full Unmixed Versions)

2014 – A State Of Trance Classics Vol. 9 (The Full Unmixed Versions)

2015 – A State Of Trance Classics Vol. 10 (The Full Unmixed Versions)

 

نمایش بیشتر
بستن