Electro Beat

ELECTRO BEAT RECORD
ELECTRO BEAT RECORD

الکتروبیت رادیوشو، برنامه رادیویی ماهانه لیبل الکتروبیت رکوردز می باشد که از سال 2014 بصورت مستمر، در چهارمین چهارشنبه هر ماه میلادی از ساعت 19:00 تا 20:00 به وقت گرینویچ و 22:30 تا 23:30 به وقت تهران از ایستگاه رادیویی اینترنتی-محلی وان میکس لندن در انگلستان زنده روی ایر میرود و برادکست میشود