دسته‌ها
Anjuna Dim Mak Hexagon Mau5trap Maxximize Revealed Smash The House STMPD Ultra آهنگ الکتروهاوس آهنگ برزیلین بیس آهنگ بیس هاوس آهنگ بیگ روم آهنگ پروگراسیو هاوس آهنگ دیپ هاوس آهنگ سایکو آهنگ فیوچر هاوس آهنگ میدتمپو

Bia2Dj Tunes Of Week 180

دانلود آهنگ های الکترونیک جدید شماره 180 در این مجموعه از آهنگ هاوس و ترنس و الکتروهاوس و دیپ هاوس و سایکو جدید اختصاصی از سایت بیاتودیجی منتشر میگردد ، شامل 16 عنوان از آهنگهای الکترونیک جدید از لیبل های معتبر موسیقی الکترونیک

دسته‌ها
Always Alive Armada Dim Mak Future Sound Of Egypt Hexagon Maxximize Musical Freedom Rave Culture Revealed Spinnin Ultra آهنگ آپلیفتینگ ترنس آهنگ اسید هاوس آهنگ الکتروهاوس آهنگ بیس هاوس آهنگ بیگ روم آهنگ فیوچر هاوس آهنگ مومباهتون آهنگ هارد استایل

Bia2Dj Tunes Of Week 179

دانلود آهنگ های الکترونیک جدید شماره 179 در این مجموعه از آهنگ هاوس و ترنس و الکتروهاوس و دیپ هاوس و هارد استایل جدید اختصاصی از سایت بیاتودیجی منتشر میگردد ، شامل 17 عنوان از آهنگهای الکترونیک جدید از لیبل های معتبر موسیقی الکترونیک

دسته‌ها
Always Alive Anjuna Armada Axtone Dharma Flashover Future Sound Of Egypt Hexagon Magik Muzik Maxximize Revealed Sony Spinnin آهنگ آپلیفتینگ ترنس آهنگ الکتروهاوس آهنگ بیگ روم آهنگ پروگراسیو ترنس آهنگ پروگراسیو هاوس آهنگ تروپیکال هاوس آهنگ تکنو آهنگ دیپ هاوس آهنگ سایکو آهنگ هاوس

Bia2Dj Tunes Of Week 178

دانلود آهنگ های الکترونیک جدید شماره 178 در این مجموعه از آهنگ هاوس و ترنس و سایکو و الکتروهاوس و دیپ هاوس و تکنو جدید اختصاصی از سایت بیاتودیجی منتشر میگردد ، شامل 27 عنوان از آهنگهای الکترونیک جدید از لیبل های معتبر موسیقی الکترونیک

دسته‌ها
Anjuna Maxximize Musical Freedom Revealed Smash The House Sony Spinnin STMPD آهنگ الکتروهاوس آهنگ بیس هاوس آهنگ پروگراسیو هاوس آهنگ فیوچر هاوس

Bia2Dj Tunes Of Week 177

دانلود آهنگ های الکترونیک جدید شماره 177 در این مجموعه از آهنگ هاوس و پروگراسیو و الکتروهاوس و فیوچر هاوس جدید اختصاصی از سایت بیاتودیجی منتشر میگردد ، شامل 16 عنوان از آهنگهای الکترونیک جدید از لیبل های معتبر موسیقی الکترونیک

دسته‌ها
Anjuna Dharma Dim Mak Hexagon Mau5trap Maxximize Protocol Revealed Smash The House Sony Spinnin آهنگ الکتروهاوس آهنگ بیس هاوس آهنگ دیپ هاوس آهنگ فیوچر هاوس آهنگ مومباهتون آهنگ هارد استایل

Bia2Dj Tunes Of Week 176

دانلود آهنگ های الکترونیک جدید شماره 176 در این مجموعه از آهنگ هاوس و پروگراسیو و الکتروهاوس و فیوچر هاوس  و هارداستایل جدید اختصاصی از سایت بیاتودیجی منتشر میگردد ، شامل 29 عنوان از آهنگهای الکترونیک جدید از لیبل های معتبر موسیقی الکترونیک

دسته‌ها
Armada Enhanced Music Hexagon Maxximize Monstercat Musical Freedom Protocol Revealed Spinnin STMPD آهنگ الکتروهاوس آهنگ بیس هاوس آهنگ پروگراسیو هاوس آهنگ ترپ آهنگ تکنو آهنگ سایکو آهنگ فیوچر هاوس آهنگ هارد استایل

Bia2Dj Tunes Of Week 175

دانلود آهنگ های الکترونیک جدید شماره 175  در این مجموعه از آهنگ هاوس و پروگراسیو و الکتروهاوس و فیوچر هاوس و سایکو و هارداستایل جدید اختصاصی از سایت بیاتودیجی منتشر میگردد ، شامل 24 عنوان از آهنگهای الکترونیک جدید از لیبل های معتبر موسیقی الکترونیک

دسته‌ها
Dharma Maxximize Smash The House Spinnin STMPD آهنگ الکتروهاوس آهنگ بیس هاوس آهنگ بیگ روم آهنگ پروگراسیو هاوس آهنگ دیپ هاوس آهنگ فیوچر هاوس آهنگ هارد استایل

Bia2Dj Tunes Of Week 172

دانلود آهنگ های الکترونیک جدید شماره 172  در این مجموعه از آهنگ هاوس و الکترو هاوس و بیگ روم و بیس هاوس و داب استپ و هارد استایل جدید اختصاصی از سایت بیاتودیجی منتشر میگردد ، شامل 16 عنوان از آهنگهای الکترونیک جدید از لیبل های معتبر موسیقی الکترونیک

دسته‌ها
Maxximize آهنگ الکتروهاوس

Blasterjaxx & ASCO – Alive

دانلود آهنگ الکترونیک جدید از Blasterjaxx & ASCO بنام Alive به سبک الکترو هاوس Blasterjaxx & ASCO – Alive Download Mp3 Artist: Blasterjaxx & ASCO Title: Alive Style: Electro House Label: Maxximize Records Released: 2020-04-13

دسته‌ها
Maxximize آهنگ پروگراسیو هاوس

Blasterjaxx – Party All Week

دانلود آهنگ از Blasterjaxx بنام Party All Week به سبک آهنگ پروگراسیو هاوس Blasterjaxx – Party All Week Download Mp3  Artist: Blasterjaxx Title: Party All Week Style: Progressive House Lable: Maxximize Records Released: 2020-03-04