دسته‌ها
Revealed آهنگ فیوچر هاوس

Dastic – With Me

دانلود آهنگ الکترونیک جدید از Dastic بنام With Me به سبک فیوچر هاوس Dastic – With Me Mp3 Download Artist: Dastic Title: With Me Style: Future House Label: Revealed Recordings Released: 2020-08-07

دسته‌ها
Armada Hexagon Musical Freedom Revealed Smash The House Spinnin STMPD آهنگ الکتروهاوس آهنگ بیس هاوس آهنگ پروگراسیو هاوس آهنگ ترپ آهنگ تکنو آهنگ فیوچر هاوس آهنگ هارد استایل

Bia2Dj Tunes Of Week 185

  دانلود آهنگ های الکترونیک جدید شماره 185 در سایت بیاتودیجی در این مجموعه از آهنگ الکترونیک در سبک هاوس , فیوچرهاوس و پروگراسیو هاوس و ترپ و هارد استایل  جدید اختصاصی از سایت بیاتودیجی منتشر میگردد ، شامل 15 عنوان از آهنگهای الکترونیک جدید از لیبل های معتبر موسیقی الکترونیک

دسته‌ها
Anjuna Armada Revealed Smash The House Spinnin Ultra آهنگ بیس هاوس آهنگ پروگراسیو هاوس آهنگ داب استپ آهنگ دیپ هاوس آهنگ سایکو آهنگ فیوچر هاوس

Bia2Dj Tunes Of Week 184

  دانلود آهنگ های الکترونیک جدید شماره 184 در سایت بیاتودیجی در این مجموعه از آهنگ الکترونیک در سبک هاوس , فیوچرهاوس و پروگراسیو هاوس و داب استپ و هارد استایل و سایکو ترنس  جدید اختصاصی از سایت بیاتودیجی منتشر میگردد ، شامل 17 عنوان از آهنگهای الکترونیک جدید از لیبل های معتبر موسیقی الکترونیک

دسته‌ها
Protocol Revealed Smash The House Sony Spinnin STMPD Ultra آهنگ الکتروهاوس آهنگ برزیلین بیس آهنگ پروگراسیو هاوس آهنگ تکنو آهنگ فیوچر هاوس آهنگ مومباهتون

Bia2Dj Tunes Of Week 183

دانلود آهنگ های الکترونیک جدید شماره 183 در این مجموعه از آهنگ الکترونیک در سبک هاوس , فیوچرهاوس و پروگراسیو هاوس و تکنو  جدید اختصاصی از سایت بیاتودیجی منتشر میگردد ، شامل 10 عنوان از آهنگهای الکترونیک جدید از لیبل های معتبر موسیقی الکترونیک

دسته‌ها
Anjuna Dharma Mau5trap Musical Freedom Revealed Smash The House Spinnin STMPD آهنگ پروگراسیو هاوس آهنگ ترپ آهنگ تکنو آهنگ دیپ هاوس آهنگ سایکو آهنگ فیوچر هاوس آهنگ هارد استایل

Bia2Dj Tunes Of Week 182

دانلود آهنگ های الکترونیک جدید شماره 182 در این مجموعه از آهنگ الکترونیک در سبک هاوس , فیوچرهاوس و پروگراسیو هاوس و تکنو و ترپ و سایکو جدید اختصاصی از سایت بیاتودیجی منتشر میگردد ، شامل 15 عنوان از آهنگهای الکترونیک جدید از لیبل های معتبر موسیقی الکترونیک

دسته‌ها
Revealed آهنگ فیوچر هاوس بهترین آهنگ های الکترونیک

Dastic – All Fired Up

دانلود آهنگ الکترونیک جدید از Dastic بنام All Fired Up به سبک فیوچر هاوس Dastic – All Fired Up Download Mp3 Artist: Dastic Title: Tarzan Style: Future House Label: Revealed Recording Released: 2020-07-03

دسته‌ها
Revealed آهنگ بیگ روم

Olly James & David Shane – Battlefield

 دانلود آهنگ الکترونیک جدید از Olly James & David Shane بنام Battlefield به سبک بیگ روم  Olly James & David Shane – Battlefield Download Mp3  Artist: Olly James & David Shane Title: Battlefield Style: Big Room Label: Revealed Released: 2020-07-01

دسته‌ها
Always Alive Armada Black Hole Future Sound Of Egypt Monstercat Protocol Revealed آهنگ آپلیفتینگ ترنس آهنگ الکتروهاوس آهنگ پروگراسیو ترنس آهنگ پروگراسیو هاوس

Bia2Dj Tunes Of Week 181

دانلود آهنگ های الکترونیک جدید شماره 181 در این مجموعه از آهنگ هاوس , الکتروهاوس و پروگراسیو هاوس و آهنگ ترنس در سبک آپلیفتینگ و پروگراسیو ترنس جدید اختصاصی از سایت بیاتودیجی منتشر میگردد ، شامل 13 عنوان از آهنگهای الکترونیک جدید از لیبل های معتبر موسیقی الکترونیک

دسته‌ها
Anjuna Dim Mak Hexagon Mau5trap Maxximize Revealed Smash The House STMPD Ultra آهنگ الکتروهاوس آهنگ برزیلین بیس آهنگ بیس هاوس آهنگ بیگ روم آهنگ پروگراسیو هاوس آهنگ دیپ هاوس آهنگ سایکو آهنگ فیوچر هاوس آهنگ میدتمپو

Bia2Dj Tunes Of Week 180

دانلود آهنگ های الکترونیک جدید شماره 180 در این مجموعه از آهنگ هاوس و ترنس و الکتروهاوس و دیپ هاوس و سایکو جدید اختصاصی از سایت بیاتودیجی منتشر میگردد ، شامل 16 عنوان از آهنگهای الکترونیک جدید از لیبل های معتبر موسیقی الکترونیک