6

  1. تو این گزینه ها که نوشتی
    فری اپلود که خیلی وقته خراب شده
    و اپلود هم 60 ثانیه باید صبر کنی و تبلیغ هم داره
    فقط پیکوفایل خوبه که من نمیتونم باهاش کار کنم، به خاطر اینکه لیچ نداره
    اما دیپو فایل انصافا نسبت به اینا بهتره

Leave a Reply